SISTE NYTT I BYGGESAKEN DESEMBER 2012!

Vurderer å legge ut opptak!


Vurderer å legge ut opptak,bl.a fra møter med NAV i min bolig.
Dette for å dokumentere hvordan NAV ansatte har oppført seg.
Har fått svar fra NAV v/ Inger Lene Bekkjorden, dat. 19.11.12. Hun vil ikke undersøke videre en så alvorlig sak!

NAV Numedal og TPR Flesberg kommune har enda ikke gjort seg ferdig med å rydde opp!


NAV v/ Inger Lene Bekkjorden går tilbake på at hun har bekreftet at TPR har ansvaret!

Da er det vel slik det kan se ut som er den vanlige oppfatningen:
At for å komme unna saker så sendes brev fram og tilbake mellom etatene i Flesberg kommune/ NAV i stedet for at de rydder opp!


Har nå sendt nytt brev, dat.02.12.12, til NAV!

FORTSETTELSE FØLGER!


SISTE NYTT I BYGGESAKEN NOVEMBER 2012!

NAV Numedal bekrefter at det er TPR Flesberg kommune som har ansvar for å rydde opp!


NAV Numedal v/ Inger Lene Bekkjorden har nå bekreftet at det er TPR Flesberg kommune som skal rydde opp
i feil som har oppstått på min bolig pga. uforstand fra NAV ansatte.

NAV videresender brev uten tillatelse! Brudd på taushetsplikten!


NAV v / Inger Lene Bekkjorden har videresendt mitt brev til NAV og hennes svar dat. 05.10.12 til meg,
til TPR Flesberg kommune. Hun har ikke fått fullmakt fra meg til å gjøre dette.

Bytte av NAV kontor


Det var ikke jeg som ønsket å bytte NAV kontor slik NAV v/ Inger Lene Bekkjorden får det til å se ut som i sitt brev.
I forbindelse med min søknad 09.04.06 begynte Widar Stoltz (Nå leder for barneverntjenesten i Kongsberg) og Bente Dalen v/ NAV å antyde at jeg skulle bytte NAV kontor, samtidig som de forsøkte å stemple meg som en vanskelig person.
Jeg opplevde det som at NAV ansatte truet meg med dette fordi jeg sa ifra om ting jeg mente var feil.
Jeg fikk også etter en tid beskjed via min advokat at nå skulle jeg i hvert fall bytte NAV kontor fordi
Widar Stoltz og Bente Dalen følte seg inhabile. Dette var i forbindelse med vedtak på kr. 346.000,- dat. 06.03.09
på utvendige drenneringsarbeider som skulle utføres pga. ulovelig støpt gulv i kjeller.

Har nå sendt nytt brev,dat. 21.10.12, til NAV!


SISTE NYTT I BYGGESAKEN OKTOBER 2012!

Flesberg kommune og NAV tar ikke ansvar!


Får ikke svar fra Flesberg kommune/ NAV!


Flesberg kommune/ NAV har nå brukt ca. 1,5 mil siden jeg sendte min søknad 09.04.06.
De fleste ting er nå utført to ganger, og enda er ikke min søknad om å få min bolig byggteknisk riktig,og ferdig
tilrettelagt for bruk av elektrisk rullestol, ferdigstilt.

Jon Kåre Jonsson v/ TPR Flesberg kommune lovet meg at bolig skulle være ferdig til ferie 2011.
På møte i mai 2011 informerte han om at han hadde tatt på seg å ordne opp i denne saken for Flesberg kommune og NAV.
Arbeider startet først opp i september 2011 og de holdt på her, nå og da, til desember 2011.
Han regner seg nå som ferdig med saken. Han sier at han ikke kan ta på seg å rette opp uforstand hos NAV.
Det gjennstår fremdeles flere ting som ikke er rettet opp bla.etter vannskader på grunn av ulovlig støping av gulv i kjeller
hvor Widar Stoltz v/ NAV sto som oppdragsgiver noe som bl.a. medførte en utgift til utvendig drennering på ca. 345.000,- for Flesberg kommune.
Her står det bl.a igjen bytte av isolasjon og fjerning av sopp. (Se siste nytt i byggesaken februar 2011)

Carport/tak over veranda: Her er det funnet flere store feil i takkonstruksjon noe som på ingen måte er byggteknisk riktig
og i henhold til gjeldende byggforskrifter. Noe som fortsatt foråsaker alvorlige skader på min bolig.
Det som er utrolig, er at garasje/ carport er satt opp to ganger tidligere! Bente Dalen v/ NAV tok kontakt med byggmester og hun skrev under på en svært mangelfull byggekontrakt uten fullmakt.Dette er også årsaken til at Flesberg kommune har hatt utgifter til fjerning og støping av nytt betonggulv i carport for andre gang.
På endevegg på bolig i carport er det nå også utført omfattende arbeider pga. råteskader.
Innvendig i bolig er det lagt nye gulv for andre gang bl.a. pga. fuktskader i kjeller. Bad er enda ikke ferdig.

Arbeider som ble utført høst 2011 for å rette opp skader forårsaket av Widar Stoltz og Bente Dalen v/NAV har nå kostet
ca. 250.000,-. Det har i tillegg blitt lagt asfalt i innkjørsel for å hindre vann i å renne inn i husvegg på bolig.

Når jeg tenker på den dårlige kommuneøkonomien lurer jeg på om slik galskap er vanlig i Flesberg kommune, da det også er andre som har tatt kontakt med meg og fortalt om flere lignende saker i kommunen.
Det gjør ikke saken bedre at Jon Kåre Jonsson v/ TPR ikke vil ha noe mer med NAVs uforstand å gjøre, og at nye NAV leder for Numedal, Inger Lene Bekkjorden ikke svarer på rekomandert brev, (sendt purring 28.09.12) i en så alvorlig sak.
Rådmann i kommunen, Jon Gjæver Pederesen, har hatt god kjennskap til denne saken gjennom flere år, men svarer heller ikke på brev og henvendelser.

Kanskje det hadde vært en idè for politikerene i bygda å se på kommunens bruk av penger?


Jeg setter også spørsmålstegn ved Laagendalsposten v/ Lars Bryne.
Han lovte å følge opp denne saken, men etter at han tok kontakt med rådmann i Flesberg kommune, Jon Gjæver Pedersen, på mail fikk jeg etter en tid svar tilbake fra Lars Bryne. Hvor jeg ble fortalt at jeg ikke trengte avisa, men en advokat.
Han kan heller ikke skrive noe i avisa hvis ikke også kommunen vil uttale seg i saken.

Kan det være noe i det som har vært vanlig omtale blant folk i Flesberg når det gjelder Laagendalsposten, at det er samrøre med Laagendalsposten og Flesberg kommune?På grunn av at arbeider ikke er ferdig som avtalt, har jeg ikke kunnet ta i bruk ny rullestol.
Dette har også medført at jeg ikke sjøl kan kjøre trygdebil ( må ha sjåfør).
På grunn av ny rullestol måtte det tilrettelegges på bad, og avtalen med Jon Kåre Jonsson TPR var at dette skulle også være ferdig til ferie 2011.

Det kan se ut som at kommunen/NAV kan få byggmestere til å avvike fra gjeldende byggforskrifter og lovverk når de skal utføre arbeider hos en rullestolbruker.

Av hensyn til min situasjon skulle arbeider utføres til minst mulig plage og besvær for meg. De har nå , tross alt, holdt på med byggearbeider i syv år. Tomta har jeg nå fått opparbeidet for andre gang på egen regning. Dette har vært og er fortsatt en stor belastning.

SISTE NYTT I BYGGESAKEN AUGUST 2012!

Flesberg kommune tar ikke ansvar!


Jeg venter fortsatt på svar fra Flesberg kommune v/ Jon Kåre Jonsson på brev jeg sendte 02.05.12 .
Det kan se ut som at det er stor tabbekvote for enkelte ansatte i Flesberg kommune/ Nav.
Det er godt dokumentert at grov uforstand og brudd på straffeloven har kostet Flesberg kommune flere hundre tusen kroner i denne saken. Det gjennstår bl.a. arbeid med å rette opp skader i kjeller/ bolig som oppsto pga. ulovlige arbeider som ble utført. Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal har bekreftet, i e-mail 10.06.12, at det var Widar Stoltz v/ da Flesberg sosialkontor som var hans oppdragsgiver i forbindelse med støping av gulvet i kjelleren.
Carport og tak over veranda ble ikke utført byggteknisk riktig, og på grunn av dette er det vannlekkasje.
Carport er satt opp to ganger og enda ble det ikke riktig.
Dette er et resultat av at Bente Dalen skrev under byggekontrakt uten fullmakt.
Til lenger tid det går vil skadene forverres og det vil føre til ytterligere ekstra utgifter for Flesberg kommune.
Jon Kåre Jonsson anser seg som ferdig med saken.
Det kan se ut som at han har manglende kompetanse og vilje til å ordne opp i byggesaken.

Jon Kåre Jonsson lovte meg våren 2011 at alle innvendige arbeider i bolig skulle være ferdig i god tid før ferien.
Jeg sitter fortsatt i gammel rullestol, over ett år siden jeg fikk ny, og badegulvet er enda ikke ordnet.

Etter at jeg har sendt rekommandert brev,dat.15.06.12,til Nav har jeg endelig fått svar, mottatt 11.07.12.
Sendte nytt brev til Nav, dat. 28.07.12, der jeg igjen bla. ber om en avklaring ang. bytte av Nav kontor. (Ikke sendt rekommandert)

SISTE NYTT I BYGGESAKEN MAI 2012!

Jon Kåre Jonsson v/ TPR, Flesberg kommune, anser seg nå for ferdig med byggesaken!


Etter å ha etterlyst svar på brev, dat. 24.01.12 ,som jeg sendte i januar, har jeg nå fått svar fra Jon Kåre Jonsson, dat.25.04.12 .
Da Jon Kåre Jonsson kom på besøk våren 2011, og han sa at han hadde tilbydd Flesberg kommune og ordne opp i byggesaken, var dette nesten for godt til å være sant. Nå skulle endelig bolig bli ferdig i henhold til min søknad 09.04.06,
og ikke nok med det, invendig arbeider skulle være ferdig til ferien da jeg skulle få ny rullestol.
Men, sånn skulle det ikke gå, her sitter jeg snart ett år etterpå , fortsatt i gammel rullestol i påvente av at badegulvet blir ordnet for andre gang så nytt sanitæranlegg som står og venter kan bli montert. (Høydeforskjell ny rullestol) Ny frist for montering er nå i løpet av juni. Så dette kan bli spennende, da jeg heller ikke lenger får reparert gammel rullestol.

Så kom september 2011 da det ble avslørt alvorlige råteskader i husvegg i carport.
Da forsto jeg at alt var som før - kommunen sier en ting og gjør en annen. Spurte Jon Kåre Jonsson ved befaring hvorfor byggmester Gunleik Bondal ikke hadde fått alle opplysninger i saken, da det som kom frem jo var vel dokumentert med foto fra tidligere. Da fikk jeg klar beskjed fra Jon Kåre Jonsson at laget jeg noe mer bråk nå (skrive flere brev), så skulle jeg få se. Når jeg har stilt spørsmål underveis har jeg fått til svar fra Jon Kåre Jonsson om jeg heller ville ta dette med NAV. Har nå sendt nytt brev, dat. 02.05.12 , til Jon Kåre Jonsson v/TPR, Flesberg kommune.

Siste nytt angående varmekabler garasje!


Har nå sendt brev, dat.30.04.12, til NAV Numedal angående at en ansatt forsøkte å stenge Flesberg kommune sitt strømabbonement!


SISTE NYTT I BYGGESAKEN JANUAR 2012!

NY TILLEGGSRAPPORT 20.01.12 FRA NORSK EIENDOMSKONTROLL!
Det er nå avdekket feil ved takkontruksjon på tak over carport/ garasje og overgang mellom hustak og verandatak. Det er 9 grader fall på deler av tak på garasje med takstein! Carport/garasje ble satt opp av byggmester Henrik Vinger i 2000 på oppdrag av Flesberg kommune ved Bente Dalen v/ Sosialtjenesten. I ny tilleggsrapport, dat. 20.01.12 , fra Norsk Eiendomskontroll påpekes nye feil som er oppdaget. I rapporten påpekes det også feil ved arbeider som nylig er utført av Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal!
Har nå sendt nytt brev, dat. 24.01.12 , til TPR v/ Jon Kåre Jonsson angående arbeider som er utført og arbeider som gjennstår i forbindelse med ferdigstillelse av min søknad 09.04.06.
Flesberg kommune TPR v/ Jon Kåre Jonsson kan ikke se at det er nødvendig å bytte isolasjon i kjeller! Han legger til grunn en artikkel i bygg.no om at det er delte meninger om at mugg og sopp er farlig. Det var Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal som henviste til denne artiklen på møte i mai 2011. i artiklen "Ingen sammenheng mellom muggsopp og astma"" i bygg.no refereres det til en doktoravhandlig av seniorforsker Jonas Holme. I en artikkel "Lar være å fikse muggskader" i byggaktuelt.no reagerer seniorforsker Jonas Holme på at enkelte aktører dropper utbedring av fukt- og muggskader med henvisning til hans arbeider. I både Skaderapport 05.08.2010 og Tilleggsrapport 15.09.2011 fra Norsk Eiendomskontroll står det at isolasjon i kjeller må fjernes, bjelkelag sjekkes og eventuelt rengjøres, og det må legges ny isolasjon. Utenfor carport/ garasje ble det sist høst lagt asfalt. Mellom husvegg og asfalt er det ikke tett og som en midlertidig løsning har Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal festet plast på plater i husvegg. I november 2011 la Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal nytt gulv på kjøkken, stue og gang for andre gang. Det var to dager jeg måtte ut av huset men arbeidet pågikk. På møte i mai var alle enige om at det var viktig å ta hensyn til min helsesituasjon slik at arbeider skulle være ferdig før ferien! Jeg er avhengig av å ha det varmt. Jeg kan ikke se at Numedal bygg v/ Gunleik Bondal har tatt hensyn til dette. Nå har det allerede blitt sprekk i skjøter på Pergoplater, og skiferplate under vedovn er ujamn.


Se flere bilder!


Jon Kåre Jonsson v/ TPR i Flesberg kommune har sagt at han skal rydde opp i denne saken, og det ser jeg fram til at han nå gjør!


Det er nå blitt satt opp tak over inngang kjeller med dører.

SISTE NYTT I BYGGESAKEN SEPTEMBER 2011!

STORE VANN OG RÅTESKADER AVSLØRT AV UHELL!

Ved fjerning av ytterste del av betonggulv i carport/garasje fulgte også den nyoppsatte lecamuren mot husvegg med. Lecamuren var nylig satt opp av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal.


På asfaltplatene i husveggen er det tydlige fuktskader.

Etter befaring 11.05.11 mottok jeg møtereferat dat.26.05.11 som jeg oppfattet som mangelfullt. Har til alle møter forlangt at det skrives møtereferat på møtet.Det kan se ut som at ansatte i Flesberg kommune har for vane å glemme PC. Sendte så brev til TPR v/ Jon Kåre Jonsson 29.05.11. Her tar jeg opp bl.a. at sjekk av bunnsville ikke er tatt med i referatet, noe det var enighet om på befaring/møte den 11.05.11. Mottar så brev dat. 08.06.11 fra TPR Her bekreftes det at bunnsville skal sjekkes, og at det er sendt kopi til Numedal bygg v/ Gunleik Bondal. Dette er også i henhold til Skaderapport 05.08.2010 fra Norsk eiendomskontroll . Side 3 Garasjegulv: ”Garasjen må tas ned og gulvet må senkes før garasjen settes opp igjen, gulvet må ha fall fra huset. Når garasjen er fjernet må svilla i ytterveggen på huset kontrolleres for sopp, råte og mugg.”
Tirsdag 16. august startet utbedringsarbeider og siden da har de i carport skåret av kledning på husvegg, ca. 30 cm over garasjegulv og satt opp lecamur langs husvegg. Underveis var jeg ute med brev dat. 08.06.11 fra TPR v/ Jon Kåre Jonson angående sjekk av bunnsville som Gunleik Bondal ikke ville se på. Da fikk jeg til svar at dette så bra ut og fuktighet ville tørke opp.
Det ble slipt spor i betonggulv der det ikke er varmekabler og fjernet litt plen på siden for at vannet skulle renne ut her. Planen var å legge ned rister. Det ble lagt primer på betonggulv uten at det ble slipt ned/renset først.
Fredag 26.08.11 kom det et firma for å rette av garasjegulv. De jobbet ca. to timer med forberedelser og nivelering av gulvet, hvoretter de påpekte overfor meg at dette var en så dårlig løsning at de som fagfolk ikke kunne innestå for dette og dro. Det ble da bestemt å fjerne det ytterste betongdekket, og klargjort ved å skjære spor tvers over og langs kanten mot nye oppsatte lecablokker mot husvegg. Tirsdag 30.08.11, under fjerning av del av betonggulv løsnet deler av nyoppsatt lecamur ved et uhell som avdekket fuktskjolder på asfaltplater mot husvegg. Torsdag 01.09.11 ved fjerning av asfaltplater ble det avslørt omfattende og alvorlige vann og råteskader på bunnsville i husvegg.


Det var bestilt ny tid for avretting av garasjegulv fredag 2. september…

Jeg var lovet av Jon Kåre Jonsson v/TPR at disse arbeider skulle være ferdig til fellesferien startet.
Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal hadde ikke fått beskjed om noen frist for arbeidene og det ble ikke startet opp før 16. august.
Dette arbeidet skulle utføres så det ble minst mulig påkjenning for meg. Nå er det september og jeg parkerte bilen ute av carport 16. august. På alle møter ang. fuktproblemer har det vært viktig å sjekke bunnsville i husvegg. Dette ble ikke tatt med i anbud fra Numedal Bygg. Stiller meg totalt uforstående til at bunnsville i husvegg ikke ble sjekket for mugg, sopp og råteskader.
Tirsdag 06.09.11 var det ny befaring med Jon Kåre Jonsson v/ TPR Flesberg kommune, Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal og Svein Portaas fra Norsk Eiendomskontroll tilstede. Det ble da bestemt å fjerne hele garasjegulvet.
I Tilleggsrapport 15.09.11 fra Norsk Eiendomskontroll står det at alt som har vært fuktbelastet på yttervegg MÅ fjernes! Torsdag 08.09. og fredag 09.09.11 ble betonggulvet i carport/ garasje fjernet. Firma som utførte dette måtte hente kraftigere utstyr for å skjære med da gulvet var tykkere enn det de hadde fått opplysninger om.Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal har vært tilstede på alle møter og er godt kjent med problemene her. Jeg kan nå ikke se at Flesberg kommune TPR v/ Jon Kåre Jonsson har fulgt opp avtale fra møte/befaring 11.05.11.
Siden carport/garasje ble satt opp i 2000 (satt opp, tatt ned..osv) og Bente Dalen v/ da Flesberg sosialkontor skrev under byggekontrakt uten min fullmakthar dette vært en stor belastning for meg.
Da jeg søkte 09.04.06 om å få bolig byggteknisk riktig trodde jeg ikke at dette skulle ta så lang tid.
Jeg har nå sendt brev til Flesberg kommune v/ Rådmann om å dekke advokatbistand i forbindelse med ferdigstillelse av min søknad 09.04.06.

I slutten av september ble det støpt nytt gulv i carport/ garasje og det er nå klart for å legge asfalt. Har sendt brev dat, 24.09.11 , til TPR v/ Jon Kåre Jonsson med spørsmål om hvem som har ansvaret for at dette blir riktig.

SISTE NYTT I BYGGESAKEN FEBRUAR 2011!

AVFUKTER SATT INN I KJELLER!Flesberg kommune har nå endelig satt inn avfukter i kjeller!
Det har gått tre og et halvt år siden jeg ga beskjed gjentatte ganger fra høsten 2007 om at det nå var alvorlig fare for at bolig kom til å bli ødelagt. Numedal bygg v/ Gunleik Bondal støpte gulv i kjeller i 2007 på oppdrag av Flesberg kommune v/ Widar Stoltz og Bente Dalen og drenering ut av kjeller ble støpt igjen. Vann kom ikke ut og samlet seg i kjeller.
Resultat: Alvorlige fukt- og muggskader i kjeller.
NAV har nå betalt for mure - og dreneringsarbeider i forbindelse med inngang kjeller. Håper nå at det snart kommer tak over inngang kjeller så regn og snø ikke legger seg ved kjellerdør.
Jon Kåre Jonsson v/TPR tok over byggesaken i juni 2010 fra NAV. Det kan se ut som at NAV v/ Widar Stoltz og Bente Dalen ikke har hatt verken vilje eller kompetanse til å ordne opp i byggesaken.
TPR har nå gått til innkjøp av avfukter som er montert i min kjeller i påvente av ferdigstillelse av min søknad 09.04.06. Strømutgifter til avfukter blir nå belastet Flesberg kommune v/ NAV sitt strømabbonement.
I henhold til vedtak dat.26.06.2010 har NAV nå endelig betalt for arbeider som ble utført i mai-juni 2010 av Tømrermester Bjørn Hillestad og Entreprenør Pål Sletten. Arbeider med tak over inngang kjeller ble forsinket på grunn av dette og er enda ikke satt opp.
Jon Kåre Jonsson v/TPR har nå godkjent dreneringsarbeider som ble utført av Entreprenør Pål Sletten.
Jeg har fått beskjed av Jon Kåre Jonsson v/ TPR at jeg skal få svar på hva som skal gjøres i henhold til skaderapport 05.08.10 fra Norsk Eiendomskontroll i god tid før påske.
NAV v/ Bente Dalen og Widar Stoltz betaler fremdeles kommunens strømabbonement på varmekabler i garasje som sosialstønad jeg aldri har søkt om. Varmekablene er et resultat av feil i forbindelse med oppsetting av carport/garasje der Bente Dalen skrev under byggekontrakt uten fullmakt. Jeg stiller meg uforstående til at Bente Dalen v/NAV kan begå en straffbar handling og at NAV kan bruke sosialstønad til å dekke utgifter til dette- strøm varmekabler garasje. Jeg har klaget denne saken inn til departementet og venter fortsatt på svar. Jeg har sendt brev gjenntatte ganger der jeg ber om at Flesberg kommune om å dekke strøm til varmekabler i garasje så lenge jeg står som eier av bolig. Dette har jeg enda ikke fått svar på.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN NOVEMBER 2010!

ARBEID MED TAK OVER INNGANG KJELLER FORSINKET PÅ GRUNN AV AT NAV IKKE BETALER!

Byggmester Bjørn Hillestad og Entreprenør Pål Sletten har enda ikke fått betalt for arbeider i forbindelse med inngang kjeller. Det er nå usikkert om det blir satt opp tak over inngang kjeller før vinteren. Har igjen sendt brev 14.11.10 Ang. kjellerinngang til NAV Numedal v/ Widar Stoltz.
Etter at Numedal bygg v/ Gunleik Bondal støpte gulv i kjeller i 2007 på oppdrag av Flesberg kommune v/ Widar Stoltz og Bente Dalen har det til tider blitt stående vann i kjeller. Dette har ført til alvorlige fukt -og muggskader i kjeller og det er enda ikke satt inn avfukter.
Har igjen sendt brev 13.11.10 Ang. arbeider utført av P. Sletten til TPR v/ Jon Kåre Jonsson.Fukt- og muggskader på dør inn til kjeller!


SISTE NYTT I BYGGESAKEN OKTOBER 2010!

SJEF FOR TPR I FLESBERG KOMMUNE MØTTE IKKE OPP PÅ AVTALT MØTE!

Sjef for TPR i Flesberg kommune Jon Kåre Jonsson møtte ikke opp på avtalt møte med entreprenør Pål Sletten.
Fikk beskjed av Pål Sletten om at han nå endelig, etter flere mnd., skulle i møte med Jon Kåre Jonsson v/ TPR, torsdag 28.oktober.
Jeg tok da kontakt med Jon Kåre Jonsson og sa jeg ville være tilstede på møtet.Fikk da beskjed om at dette møtet ikke hadde noe med min bolig eller meg å gjøre,
men kun angående rutiner for dokumentasjon av arbeid. Når Pål Sletten kommer til møtet er ikke Jon Kåre Jonsson tilstede, men Roy Sjødal, fra TPR. Det viste seg at møtet dreide seg om min bolig likevel.
Jeg stiller meg uforstående til at Roy Sjødal fremdeles har noe med meg å gjøre.
Se brev 24.05.10 Ang. godkjenning av arbeider utført av Pål Sletten. Til Jon Kåre Jonsson TPR
og brev 15.10.10 Ang. godkjenning drenering. Til Jon Kåre Jonsson TPR
Jon Kåre Jonsson, sjef for Roy Sjødal, er vel kjent med både skriftlig og muntlig, at ifølge Flesberg Lensmannskontor skal Roy Sjødal ikke hjem til meg eller ha noe med saker som angår meg å gjøre.
Dette var også tema i forkant av møtet, seinest onsdag 27. oktober på møte i min bolig, dagen før møtet med Pål Sletten.
Pål Sletten så fram til et møte med Jon Kåre Jonsson, sjef for TPR; som var avtalen.
Kanskje det nå er på tide at noen andre enn NAV Numedal og Flesberg kommune tar seg av denne saken?

STILLER MEG UFORSTÅENDE TIL AT LOVER OG REGLER IKKE GJELDER FOR FOR NAV NUMEDAL!

Når de bl.a. kan skriver under byggekontrakt uten fullmakt- noe som er brudd på straffeloven. Kan heller ikke se at NAV Numedal følger forvaltningsloven. Bente Dalen v/NAV Numedal ga beskjed den 06.08.10 til Flesberg kommune om at NAV ikke skulle ha Skaderapporten 05.08.10 fra Norsk Eiendomskontroll og at den skulle til TPR. Jeg får brev 07.09.10 fra Bente Dalen om at NAV ikke kan behande saken fordi de ikke har mottatt Skaderapport. I Laagendalsposten 29.09.2010 sier NAV at de trodde Skaderapporten var sendt til Husbanken. Synes dette er merkelig da det er NAV v/Bente Dalen som har bestilt og betalt for Skaderapporten. Av erfaring sender jeg kopi av alle brev /dokumenter til Husbanken som informasjon. Dette gjorde jeg også da jeg sendte brev 16.08.10 ang. Skaderapporten til NAV.
Dette ser ut som en videre uthaling av saken og minner om at NAV har nå holdt på i snart 5 år uten at min søknad av 09.04.06 om å få bolig byggteknisk riktig, ennå ikke er ferdigstilt.

TPR v/Jon Kåre Jonsson har fortalt meg at han nå har den tekniske biten i forbindelse med Skaderapport fra Norsk Eiendomskontroll/ ferdigstillelse av min søknad av 09.04.06. TPR har enda ikke godkjent arbeider utført av Entreprenør Pål Sletten.Jeg stiller meg uforstående til dette da jeg var til tilstede på forhåndskonferanse og arbeider som er utført av Pål Sletten er veldokumentert med mange foto og arbeidene er utført i henhold til det som ble avtalt på forhåndskonferansen.


Nord: Veranda foran er flyttet. Drenering ved garasjehjørne sørøst. Hjørne mot vest ved inngang kjeller.Tommestokk 3m dyp grøft mot nord. Grøft ved garasje mot øst. Drenering hjørne sørvest ved inngang kjeller.


Jeg kan ikke se å ha mottatt referat fra forhåndskonferanse,jeg kan heller ikke se å ha mottatt kopi av henvendelse fra TPR til Entreprenør Pål Sletten. Jeg skulle også nå få kopi av alle brev/dokumenter i saken. Det kan se ut som at dette er et nytt forsøk på å uthale byggesaken.
Skaderapporten fra Norsk Eiendomskontroll viser at nødvendige utbedringer vil komme på ca.350.000,- der bl.a. alle arbeider som er utført av Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal på oppdrag fra NAV v/Widar Stoltz og Bente Dalen nå må utbedres da de ikke er i henhold til min søknad 09.04.06. Minner om at her skulle NAV innhente byggteknisk kompetanse internt i kommunen da de ikke ville gå med på en uavhengig faglig gjennomgang av bolig. Det kan se ut for meg at NAV ikke har innhentet byggteknisk kompetanse internt i kommunen slik Widar Stoltz og Bente Dalen sa på møtet at de skulle gjøre, da arbeider utført av Numedal bygg ikke er i henhold til pålegg fra TPR.
Minner om at NAV også skulle innhente byggteknisk kompetanse internt i kommunen når det skulle settes opp garasje/carport , og også når min sønn skulle bygge seg rom i kjeller i regi av da barnevernsleder Widar Stoltz

ADVOKATBISTAND

Jeg stiller meg uforstående til at advokat Fredrik Neumann som skulle bistå meg i bl.a. byggesaken etter mange timer, mange møter, kan han ikke nå gi meg en skriftlig redegjørelse for hva han har bistått med i byggesaken.

RÅDMANNEN SVARER IKKE PÅ BREV/KLAGER PÅ VEDTAK!

Rådmann i Flesberg kommune svarer ikke på klager på vedtak og svarer heller ikke på skriftelige henvendelser.
Jeg vurder nå å legge ut opptak fra møter,hjemme hos meg, i forbindelse med min søknad av 09.04.06 om å få bolig byggteknisk riktig.
Har igjen sendt brev om byggesaken til TPR Flesberg kommune Ang. godkjenning drenering.

SISTE NYTT I BYGGESAKEN SEPTEMBER 2010!

NY RAPPORT FRA NORSK EIENDOMSKONTROLL!

Omfattende utbedringer er nødvendige!
I august ble det tatt prøver i bolig og det er påvist mugg i kjeller!
Skaderapport 05.08.10 fra Norsk eiendomskontroll

VARMEKABLER I GARASJE

Flesberg kommune ved Sosialtjenesten Widar Stoltz og Bente Dalen har nå endelig etter 10 år satt opp sin egen stømmåler for varmekabler i carport/ garasje. Stømutgifter til varmekablene har Sosialtjenesten hele tiden prøvd å legge ansvaret for til meg. I forbindelse med bostøttesøknad og klage til Fylkesmannen har Widar Stoltz unnlatt å opplyse om stømutgifter til varmekabler. Jeg har til og med fått svar på klage fra Fylkesmannen der jeg har blitt bedt om å prøve å spare strøm da disse er uvanlig høye. Det var Bente Dalen som skrev under byggekontrakten uten fullmakt. Strømutgifter til varmekabler betaler Widar Stoltz og Bente Dalen v/ Sosialtjenesten med sosialstønad med det resultat at jeg ikke lenger får bostøtte!
Har sendt brev dat.06.06.10 , angående ansvar varmekabler garasje til Sosialtjenesten. Jeg har også sendt klage, dat.12.06.10 , på vedtak strøm som er sendt videre til Fylkesmannen. Denne har jeg enda ikke fått svar på.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN MAI 2010!

BYGGEKAOS SAK HAR NÅ VART I SNART 20 ÅR!

Jeg har nå henvendt meg direkte til Husbanken i håp om at de kan ordne opp i hele byggekaos saken
som nå har vart i snart 20 år. Sendt brev 110510 Ang min søknad 090406 Til Husbanken.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN APRIL 2010!

BYGGESAKEN ENDA IKKE LØST!

Ber nå igjen om å få en uavhengig fagperson i byggesaken!
Arbeider utført av Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal er betalt uten at de er godkjent!
Angående inngang kjeller er det viktig at murearbeider blir gjort ferdig før det skal planeres. Sendt brev om dette til Sosialtjenesten/Nav v/ Widar Stoltz den 12.03.10. Får melding, dat.15.03.10 fra TPR v/ Roy Sjødal om at inngang kjeller med tak ikke kan settes igang, hvor jeg sender brev tilbake den 20.03.10 der jeg gir beskjed om at Norsk Eiendomskontroll v/Svein Portaas og Tømrermester Bjørn Hillestad skal være tilstede på forhåndskonferansen.
Igjen prøver Sosialtjenesten å komme unna ansvaret for arbeider utført av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal Nå prøver NAV/Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz og Bente Dalen og knytte uavhengig fagperson bare til dreneringsarbeider. I brev 25.05.10 fra NAV/ Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz oppfatter de at jeg har bedt om en uavhengig fagperson tilstede i sluttføringen av dreneringsarbeider som entreprenør Pål Sletten har utført. Det er ikke første gangen at Sosialtjenesten v/ Bente Dalen og Widar Stoltz har problemer med å forstå hva som står. Angående inngang kjeller, i brev 10.06.10, prøves det igjen med at jeg skal sende ny søknad. Sender så,igjen, brev til Sosialtjenesten den 30.05.10 , Angående nedløp takrenner og uavhengig fagperson.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN 2009!

DRENERINGSARBEIDER TRENERES AV TPR I FLESBERG KOMMUNE!

Entreprenør Pål Sletten fikk ikke startet med dreneringsarbeider før i november 2009!
I mars kom det bekreftelse på at anbud fra Entreprenør Pål Sletten var akseptert fra Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz og Bente Dalen, dat.06.03.09; det ble søkt om ekstramidler fra Husbanken, dat.30.01.09. Det ble avholdt forhåndskonferanse i forbindelse med dreneringsarbeider den 19.03.09 med Entreprenør Pål Sletten og Roy Sjødal fra TPR i FLesberg kommune. Arbeidet ble forsinket av TPR i Flesberg kommune. Gravearbeider startet ikke opp før vinteren 2009/2010.
Tak over inngang kjeller har også blitt trenert av TPR.

Har sendt forespørsel til TPR,dat.02.03.09, om hvilken rolle TPR har hatt angående støping av gulv i kjeller, da NAV v/ Widar Stoltz og Bente Dalen har opplyst at det ble tatt opp med Teknisk i forkant. Har fått svar fra TPR, dat.17.03.09, om at arbeider i kjeller som ble utført av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal på oppdrag fra Sosialtjenesten/NAV v/ Widar Stoltz og Bente Dalen ikke var søkt om.

WIDAR STOLTZ OG BENTE DALEN V/ NAV VIL IKKE TA ANSVAR FOR ARBEIDER UTFØRT I KJELLER!

I juli får jeg brev, dat.07.07.09, Fra NAV v/ Bente Dalen etter å ha sendt brev, dat.26.03.09 og etterlysning svar, dat.10.05.09 angående arbeider utført av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal. Her fraskriver hun NAV ansvaret og viser til tverrfaglig team som tildeler boligtilskudd. Arbeider i bolig/ garasje/ kjeller som er utført av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal er det Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz som oppdragsgiver sitt ansvar å ordne opp i!
Sendte igjen brev om denne saken 30.07.09 og 22.08.09 hvor jeg stiller spørsmål om det nå er TPR som skal ta over ansvaret for arbeider utført av Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal?
Den18.10.09 ber jeg igjen om å få alle dokumenter i saken fra TPR og får svar den 29.10.09 at saksmappa har blitt så omfattende at jeg må si hvilke dokumenter jeg skal ha kopi av, eller jeg kan komme ned på kontoret. Heller ikke nå får jeg svar på hvilken rolle TPR har hatt i byggesaken.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN 2008!

REFERAT FRA MØTE MOTTATT OVER TO MND. ETTERPÅ!

Referat fra møte i november 2007 med Widar Stoltz og Bente Dalen fra Sosialtjenesten og advokat Fredrik Neumann fikk jeg ikke før i begynnelsen av februar 2008!
Det tok over to mnd. før jeg fikk referat fra møte 21.11.07, og referatet var ikke riktig. Det har hele tiden vært et problem å få noen fra Flesberg kommune til å skrive referat på møter. Jeg ville nå ha en gjennomgang av bolig og kjeller når de nå skulle til for tredje gang var det viktig at ting ble gjort riktig i henhold til min søknad 09.04.06 for å få bolig i byggteknisk godkjent stand. Det var Widar Stoltz som ga advokat Fredrik Neumann beskjed om å ta kontakt med Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas. Det var også feil at jeg hadde sendt ny søknad om utbedringstilskudd og sendte brev om dette den 20.02.08.
Etter mange år med korrespondanse med Sosialtjenesten fikk jeg erfaring med at det kunne se ut som om viktig dokumentasjon ikke fulgte med saken videre. Jeg begynte da å sende kopi av brev direkte, bl.a. til Husbanken. I april fikk jeg svar, dat. 09.04.08 , der Husbanken anbefalte at det innhentes anbud fra flere entreprenører i samsvar med anbefalingen i Tiltaksrapporten 27.12.07 fra Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas. På møte 7. mai 2008 hos meg med Sosialtjenesten v/ Bente Dalen og Widar Stoltz og advokat Fredrik Neumann fikk advokat Fredrik Neumann i oppgave av Widar Stoltz å innhente anbud på drenering rundt bolig i henhold til Tiltaksrapport fra Norsk Eiendomskontroll. Det kom fram på møtet at det hadde vært korespondanse mellom Sosialtjenesten v/ Bente Dalen og Numedal bygg v/ Gunleik Bondal uten at jeg hadde fått kopi av brev! Sosialtjenesten v/ Bente Dalen hadde sendt en forespørsel,dat.11.01.08, til Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal om bl.a. differansen i hans kostnadsoverslag 04.10.07 og Tiltaksrapporten 27.12.07 fra Norsk Eiendomskontroll. I brev, dat. 21.02.08, til Sosialtjenesten v/ Bente Dalen forklarte Gunleik Bondal dette med at det ikke var ubegrensede midler tilgjengelig og at han ikke så det nødvendig med så omfattende denering som i tiltaksrapporten. Han skrev også at det etter så lang tids bruk er små angrep av sopp i kjeller. I august hadde det gått ett år siden Numedal bygg v/ Gunleik Bondal støpte gulv i kjeller på oppdrag av Sosialtjenesten v/ Bente Dalen og Widar Stoltz uten at det har blitt gjort noe for å hindre fukt -og mugg skader. Sendte brev, dat.15.08.08 ang. drenering kjeller og garasje varmekabler til Sosialtjenesten. I garasje/ carport har det som Numedal bygg v/ Gunleik Bondal la gått i oppløsning.
26.09.08 Sendte jeg et nytt brev til Sosialtjenesten angående vann og fuktproblemer i kjeller da jeg ikke hadde mottatt svar på brev jeg sende i august.

I 2001-2002 i forbindelse med at min sønn skulle bygge seg rom i kjeller, i regi av Barnevernet v/ Widar Stoltz kom Teknisk etat v/ Jon Kåre Jonsson og ordnet med drenering ut av kjeller. Etter drenering samlet ikke vannet seg lenger i kjeller men rant ut, fuktproblemet var imidlertid ikke løst, og planene med å bygge rom i kjelleren ble skrinnlagt.
Har mottatt brev fra TPR v/ Jon Kåre Jonsson, dat. 19.09.08 angående drennering i kjeller. Drenering ville fungere etter sin hensikt hvis innvendige arbeider ble utført forskriftsmessig. Her står det også at de som skal utføre arbeidene innendørs i kjeller må søke om ansvarsrett og lokal godkjenning.
rbeid utført av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal ble ikke utført i henhold til pålegg fra Flesberg kommune TPR og drenering ut av kjeller ble avstengt. Noe som har ført til at det igjen står vann i kjeller og fare for sopp -og muggskader er nå blitt et alvorlig problem. Det har nå gått over ett år siden gulvet ble støpt og det er enda ikke satt inn avfukter/ vannoppsamler for å hindre alvorlige mugg og soppskader. I oktober fikk advokat Fredrik Neumann inn et anbud, dat.05.10.08 , på dreneringsarbeidet fra Entreprenør Pål Sletten på kr. 345.625,-. Både Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz og Bente Dalen og advokat Fredrik Neumann hadde den oppfatning at jeg måtte søke på nytt om utbedringstilskudd fra Husbanken. Fikk brev fra Sosialtjenesten/NAV v/ Widar Stoltz, dat. 17.10.08 , der det etterlyses ny søknad. Dette var jeg ikke enig i, jeg hadde, i min søknad09.04.06 søkt om å få bolig i byggteknisk riktig stand, og kunne ikke se at jeg skulle sende noen ny søknad og sendte et nytt brev, dat.28.10.08, om ferdigstillelse av min søknad 09.04.06 om å få bolig garasje byggteknisk riktig til Sosialtjenesten. I desember får jeg svar fra NAV v/ Widar Stoltz, dat.18.12.08, der det nå er snakk om å få til et møte med Husbanken, Flesberg kommune, advokat Fredrik Neumann og meg i januar 2009. Nå endelig fikk jeg svar på straks tiltak i kjeller med avfukter.


SISTE NYTT I BYGGESAKEN 2007!

DRENERING UT AV KJELLER STØPT IGJEN!

Utifra min søknad 09.04.06 om å få bolig i byggteknisk riktig stand ble det sommer/høst 2007 utført utbedringarbeider inne i bolig og i kjeller av Numedal bygg v/ Gunleik Bondal på oppdrag av Sosialtjenesten v/ Widar Stoltz og Bente Dalen. Det ble bl.a. lagt plater og nytt belegg i stue, kjøkken og gang. Det ble lagt nytt belegg på badegulv og plater på veggene. Det ble støpt gulv i kjeller som tettet igjen drenering ut av kjeller.


Vann blir stående i kjeller og påfører bolig alvorlige fukt og muggskader!

Jeg har hele tiden bedt om en uavhengig fagperson til å bistå meg i byggesaken, men har hver gang blitt beroliget med av Bente Dalen og Widar Stoltz ved Sosialtjenesten at de innhenter intern kompetanse i kommunen. På møtet 11.09.07
med Teknisk,Plan og Ressurs i Flesberg kommune,Sosialtjenesten v/ Bente Dalen og Widar Stoltz, Numedal bygg v/ Gunleik Bondal og Advokat Fredrik Neumann ble det klargjort at det nå var nødvendig å løse problemet med at det kom vann inn i kjeller. Numedal bygg v/ Gunleik Bondal sendte kostnadsoverslag dat.04.10.07 på ytterligere arbeider til Sosialtjenestenv/ Bente Dalen. PÅ møte 21.11.07 med Widar Stoltz og Bente Dalen fra Sosialtjenesten, advokat Fredrik Neumann tok jeg opp igjen at jeg hele tiden hadde bedt om en uavhengig fagperson til å bistå meg og at skulle det gjøres noe mer nå måtte det en skikkelig gjennomgang av boligen for å være sikker på at det ble gjort etter forskriftene. Jeg stilte spørsmål med om Numedal bygg v/ Gunleik Bondal hadde fått med alt ikostnadsoverslaget. Det ble bestemt at advokat Fredrik Neumann skulle ta kontakt med Norsk Eiendomskontroll, et firma som vurderer skader iforhold til fukt m.m. I desember ble det av Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas foretatt en befaring av bolig og skrevet en Tiltaksrapport dat.27.12.07. I følge Tiltaksrapporten må det dreneres forsvarlig rundt hele boligen!


SISTE NYTT I BYGGESAKEN 2006!

SENDT SØKNAD OM Å FÅ BOLIG I BYGGTEKNISK RIKTIG STAND!

9.april 2006 sendte jeg søknad om å få bolig i byggteknisk riktig stand til Husbanken. Det var Sosialtjenesten i Flesberg kommune som forvaltet tildelte midler fra Husbanken og de engasjerte Numedal bygg v/ Gunleik Bondal til å utføre arbeidet. Fikk svar på søknad om utbedringstilskudd dat.29.09.06 fra Sosialtjenesten. Tilskuddet var i henhold til anbud dat.10.07.06 fra Numedal bygg v/Gunleik Bondal til Sosialtjenesten.
Så nå fram til endelig å få bolig i orden.

INFORMASJON OM BYGGESAKEN!

FIKK IKKE EN FAGPERSON SOM KUNNE BISTÅ MEG DA JEG SKULLE BYGGE HUS!

Jeg søkte Husbanken på spesielle vilkår pga. handicap til å bygge hus i Lyngdal i Flesberg kommune. Siden jeg flyttet inn i bolig i 1991 og framover har det vært problemer og Flesberg kommune kunne spart mange penger hvis jeg den gang hadde fått en uavhengig fagperson som kunne bistå meg som jeg ba om. Byggesaken er enda ikke løst.
Ved tildeling på spesielle vilkår fra Husbanken er kommunen pliktig til å klargjøre tomt med grunnmur for bygging. På grunn av min situasjon hadde jeg ikke noen mulighet til å påse at byggearbeidet ble utført riktig og av den grunn ville jeg ha med meg en person med fagkompetanse på området som kunne bistå meg. Jeg fikk beskjed av Flesberg sosialkontor at Teknisk etat i kommunen skulle bistå meg.

VARMEKABLER I CARPORT/ GARASJE!

Varmekabler i garasje handler om hvordan Sosialtjenesten kan påføre noen økonomiske utgifter ved å skrive under på byggekontrakt uten fullmakt.
I 2000 søkte jeg om å få bygge carport og tak over veranda for å lette adkomst til huset. Det var igjen viktig at jeg ikke måtte stå ansvarlig for byggingen. I samråd med Sosialkontoret ble det bestemt at arbeidene skulle utføres av snekker med direkte kontakt med Teknisk etat som skulle stå ansvarlig. Jeg skulle bare gi beskjed om hvor bilen måtte stå i carport. Carport/garasje ble satt opp og tatt ned to ganger, siste gang den ble satt opp var det for lavt under taket så det ikke gikk ann å kjøre bilen inn. Det ble da støpt betonggulv med varmekabler for å hindre at det ble is i husvegg. Det ble ikke lagt hell fra huset slik det sto i Tilbud, dat. 13.10.00 på varmekabler fra Forenede Montører før det ble støpt gulv med det resultat at vann rant inn i carport/ garasje. Jeg var bekymret for stømutgifter til varmekabler da jeg i bolig ikke hadde basert meg på annen oppvarming enn vedfyring. Huset ble bygget med ekstra isolering også med tanke på å bruke minst mulig til stømutgifter. Jeg fikk beskjed fra Sosialkontoret at utgifter til varmekabler ville bli dekket av bostøtte. Bente Dalen ved Sosialkontoret skrev under Byggekontrakt,dat.08.02.00, uten min fullmakt.
Mellom tak på bolig og tak over veranda oppstod det lekkasje; fra tak, inni vegg til kjeller. Etter utallige henvendelser kom Teknisk etat og tettet vannlekkasjen.

KJELLER!

I 2001/2002 skulle min sønn, født i desember 1985, bygge seg rom i kjeller i regi av barnevernet v/ Widar Stoltz. Flesberg kommune v/ teknisk etat leide inn kompressor med fjellbor, dieseldrevet trillebår og gravemaskin som min sønn brukte i kjeller; han var ikke gammel nok til å bruke maskinene. Både Teknisk Etat v/ Jon Kåre Jonsson og da Barnevernssjef Widar Stoltz var her noen ganger mens min sønn holdt på med maskiner i kjeller. I 2003 ble det lagt drenering ut av kjeller som ble koblet på overvannsgrøft/kloakk i regi av TPR v/ Jon Kåre Jonsson.
Det ble etterhvert klart at det ikke var gjennomførbart at min sønn fikk bygget seg rom i kjeller.