Dokumentoversikt:
02.12.12 Ang. ansvar/ byggesaken Til NAV Numedal
19.11.12 Tilbakemelding Fra NAV Numedal
21.10.12 Avklaring bytte NAV kontor og ferdigstillelse av min søknad 09.04.06 Til NAV Numedal
05.10.12 Tilbakemelding på brev Fra Nav Numedal
28.09.12 Purring Til NAV Numedal
28.07.12 Til NAV Numedal
11.07.12 Fra NAV Svar ang melding og Navkontor
15.06.12 Avklaring i forbindelse med bytte av Nav kontor Til NAV Numedal
10.06.12 E-mail fra Numedal Bygg v/ Gunleik Bondal
02.05.12 Til TPR v/Jon Kåre Jonsson
30.04.12 Til NAV Numedal
25.04.12 AD: Ferdigstillelse av arbeider. Fra TPR v/ Jon Kåre Jonsson
24.01.12 Angående arbeider som er utført og som gjennstår i forbindelse med ferdigstillelses av min søknad 09.04.06. Til TPR v/ Jon Kåre Jonsson
20.01.12 Ny tilleggsrapport fra Norsk Eiendomskontroll
"Lar være å fikse muggskader" i byggaktuelt.no
"Ingen sammenheng mellom muggsopp og astma"" i bygg.no
15.09.11 Tilleggesrapport fra Norsk Eiendomskontroll
08.06.11 brev dat. fra TPR
29.05.11 TPR v/ Jon Kåre Jonsson
26.05.11 Møtereferat
15.10.10 Ang. godkjenning drenering. Til Jon Kåre Jonsson TPR
07.09.10 Foreløpig svarbrev ang. uavhengig gjennomgang av bolig Fra NAV V/ Bente Dalen
16.08.10 Ang. uavhengig faglig gennomgang av min bolig. Til Flesberg kommune NAV v/ Widar Stoltz
05.08.10 Skaderapport fra Norsk eiendomskontroll v/ Svein Portaas
10.06.10 Vedr. uavhengig fagperson byggesaker og inngang kjeller Fra Sosialtjenesten
12.06.10 Klage på vedtak strøm saksnr. 99005540 Til Sosialtjenesten
06.06.10 Ang ansvar varmekabler garasje Til Sosialtjenesten
30.05.10 Ang nedløp takrenner og uavhengig fagperson Til Sosialtjenesten
25.05.10 Tilsvar vedr. nedløp takrenner og uavhengog fagperson Fra NAV Sosialtjenesten
24.05.10 Ang godkjenning av arb utført av Pål Sletten Til TPR 11.05.10 Ang min søknad 090406 Til Husbanken
13.04.10 Informasjon TPR
20.03.10 Ang min søknad om fasadeendring inngang kjeller Til TPR
15.03.10 Melding om tiltak tak over inngang kjeller Fra TPR
12.03.10 Ang inngang kjeller og arbeider utført av Numedal Bygg Til Sosialtjenesten
05.11.09 Vedr utbedring av bolig samt fuktproblemer i kjeller Fra Numedal Bygg G. Bondal
29.10.09 AD henvendelse Fra TPR.
18.10.09 Ang dokumenter i byggesak Til TPR
11.10.09 Informasjon til Numedal Bygg
22.08.09 Ang arbeider utført av Numedal Bygg på oppdrag fra Sosialtjenesten i Flesberg kommune Til Sosialtjenesten
18.08.09 Ang arbeider på min bolig Til Husbanken
30.07.09 Ang arbeid bolig garasje kjeller Til Sosialtjenesten
07.07.09 Vedr drenering kjeller etterlysning tilsvar Fra Sosialtjenesten
28.05.09 Ang spørsmål om dokumenter Til TPR
13.05.09 Oversendelse av dokumenter Fra TPR
10.05.09 Etterlysning svar på brev ang. drenering kjeller Til Sosialtjenesten
30.04.09 Dokumenter ang rom i kjeller Til TPR
26.03.09 Ang drenering kjeller Til Sosialtjenesten
19.03.09 Referat fra forhåndskonferanse
17.03.09 Drenering Fra TPR
06.03.09 Svar på søknad boligtilskudd til utbedring Fra Sosialtjenesten
02.03.09 Ang drenering kjeller Til TPR
30.01.09 Søknad om ekstramidler fra Husbanken til utbedring og boligtilskudd Fra Sosialtjenesten til Husbanken
18.12.08 Vedr. søknad om boligtilskudd- etterlysning av tilsvar Fra Sosialtjenesten
01.11.08 Ang. bytte av sosialkontor Til Sosialtjenesten
28.10.08 Videreføring ferdigstillelse av søknad 090406 om å få bolig garasje byggteknisk riktig Til Sosialtjenesten
17.10.08 Tilsvar boligtilskudd sak Fra Sosialtjenesten
05.10.08 Anbud fra Pål Sletten Til Adv. Fredrik Neumann
04.10.08 Ang. sak om bytte av sosialkontor i formannsskapet Til Rådmannen
04.10.08 Ang. sak om bytte av sosialkontor i formannskalpet Til Sosialtjenesten
26.09.08 Ang vann i kjeller fuktproblemer Til Sosialtjenesten
19.09.08 Drenering vedlegg to 03 Fra TPR
15.08.08 Ang byggesak drenering kjeller garasje varmekabler Til Sosialtjenesten
23.06.08 Ang sak om bytte av sosialkontor i formannskapet Til Rådmann
26.05.08 Ang. sak om bytte av sosialkontor i formannsskapet Til Rådmann
07.05.08 Referat fra møte 070508 Fra Sosialtjenesten
14.04.08 Utredning bolig varmekabler Til Husbanken Forvaltning
04.04.08 Vedr. oppnevning av ny kommune og saksbehandler i sosialtjenesten Fra Sosialtjenesten
19.03.08 Ang. byggesak varmekabler evt. bytte sosialkontor Til adv Fredrik Neumann
09.04.08 Vedr deres bolig i Flesberg kommune Fra Husbanken
21.02.08 Vedr bolig Roger Strandås Fra G.Bondal Til Sosialtjenesten
20.02.08 Ang sak sosialkontor varmekabler Til Sosialtjenesten
20.02.08 Kommentar til møtereferat 211107 Til Sosialtjenesten
04.02.08 Referat fra møte 21.11.07
01.02.08 Vedr. oppnevning av ny kommune og saksbehandler i sosialtjenesten Fra Sosialtjenesten
11.01.08 Vedr utbedringer av Bolig Roger Strandås Fra Sosialtjenesten til G. Bondal
27.12.07 Tiltaksrapport Fra Norsk Eiendomskontroll v/ Svein Portaas
04.10.07 Ytterligere utbedring av bolig Roger Strandås Fra G. Bondal Til Sosialtjenesten
21.09.07 Møtereferat 11.09.07 Ferdigstillelse boligtilskudd Fra Sosialtjenesten
26.06.07 Bekreftelse boligtilskudd til utbedring Fra Sosialkontoret til Numedal Bygg G. Bondal
29.09.06 Svar på søknad om boligtilskudd Fra Sosialtjenesten
10.07.06 Vedr utbedring av bolig Roger Strandås Fra G. Bondal Til Sosialtjenesten
09.04.06 Søknad om utbedring boligtilskudd Til Husbanken
13.10.00 Tilbud varmekabler Fra Forenede Montører
08.02.00 Byggekontrakt underskrift uten fullmakt